Access klavye kısayolları

YAPILACAK IŞLEM TUŞ
Yeni bir veritabanı açma
CTRL+N
Var olan bir veritabanını açma CTRL+O
Access 2010 uygulamasından çıkma ALT+F4
Geçerli veya seçili nesneyi yazdırma CTRL+P
Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu açma P veya CTRL+P
Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma S
Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme C veya ESC
Veritabanı nesnesini kaydetme CTRL+S veya ÜST KRKT+F12
Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma F12
Açılan kutuyu açma F4 veya ALT+AŞAĞI OK
Arama alanı liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme F9
Bir satır aşağı gitme AŞAĞI OK
Bir sayfa aşağı gitme PAGE DOWN
Bir satır yukarı gitme YUKARI OK
Bir sayfa yukarı gitme PAGE UP
Açılan kutudan veya liste kutusundan çıkma SEKME
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+F
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+H
İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin bir sonraki oluşumunu bulma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) ÜST KRKT+F4
Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinme moduarasında geçiş yapma. Form veya raporda çalışırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. F2
Özellik sayfasına geçiş yapma (veritabanlarında ve Access projelerindeki form ve raporlarda Tasarım görünümü) F4
Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma F5
Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma F6
Alan kılavuzu, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, Klavye Erişim sistemindeki erişim tuşları, Yakınlaştırma denetimleri ve güvenlik çubuğu (tabloların Tasarım görünümü) arasında geçiş döngüsü F6
Oluşturucu Seç iletişim kutusunu açma (form ve raporların Tasarım görünümü penceresi) F7
Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma F7
Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geri dönme ÜST KRKT+F7 veya ALT+F11
 

Access Seçme Sorguları Kriterleri

ÖLÇÜT ETKISI
> 234 234'ten büyük olan bütün sayıları döndürür. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.
>= "Etikan" Etikan'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları döndürür.
Between #2/2/2007# And #12/1/2007# 2-Şub-07 ile 1-Ara-07 (ANSI-89) arasında olan tarihleri getirir. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işareti yerine tek tırnak işareti (') kullanın. Örnek: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'
Not "Almanya" Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.
Not "T*" T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.
Not "*t" T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.
In(Kanada,İngiltere) Bir listede Kanada veya İngiltere içeren tüm kayıtları bulur.
Like "[A-D]*" Bir metin alanında, A ile D arasındaki harflerle başlayan bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.
Like "*ar*" "ar" harf sırasını içeren bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde işareti kullanın.
Like "Ahmet Özgü?" Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi de "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen (soru işaretiyle gösterilir) bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, soru işareti yerine alt çizgi _ kullanın.
#2/2/2007# 02.02.07'de girilen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti (#) yerine tek tırnak işareti koyun. Örnek, ('2/2/2007').
< Date() - 30 30 günden daha eski olan tüm tarihleri döndürür.
Date() Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları döndürür.
Between Date() And DateAdd("M", 3, Date()) Bugünün tarihiyle, üç ay öncesi tarih arasındaki tüm kayıtları döndürür.
Is Null Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren tüm kayıtları döndürür.
Is Not Null Bir değer içeren tüm kayıtları döndürür.
"" Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak ("") girilir.

Outlook 2007 Otomatik Yanıtlama E-Mail Ayarları


Outlook 2007 Otomatik Yanıtlama


İşyeri dışındayken gelen iletileri otomatik olarak yanıtlamak için; siz bilgisayarınızdan uzakta olacaksanız ve e-posta iletilerini denetleyemeyecekseniz, Microsoft Office Outlook 2007 uygulamasını size ileti gönderen bazı kişilere veya herkese otomatik yanıt gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik yanıtların gönderilebilmesi için bilgisayarınızı açık ve Outlook'u çalışır durumda bırakmanız gerekir. Yada bu konuda mail serverinizin yöneticisinden destek alabilirsiniz.

İleti şablonu oluşturma

Öncelikle otomatik olarak gönderilecek e-mail mesajının hazırlanıp, Outlook şablonu olarak kaydedilmesi gerekiyor.
· Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin, sonra Posta İletisi'ni tıklatınız.

· Seçenekler sekmesinde, Biçim grubunda, Düz Metin'i tıklatınız.
· İletinin gövde metnine, otomatik yanıt olarak göndermek istediğiniz iletiyi yazınız.

   · İleti penceresinde, Microsoft Office Düğmesi'ni ve ardından, Farklı Kaydet'i tıklatınız.

· Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Kayıt türü listesinden Outlook Şablonu (*.oft) öğesini tıklatınız.
· Dosya adı kutusuna, ileti şablonunuz için bir ad yazın ve Kaydet düğmesini tıklatınız.

Yeni e-posta iletilerini otomatik olarak yanıtlayacak kural oluşturma

· Araçlar menüsünden Kurallar ve Uyarılar'ı tıklatınız.

· Kurallar ve Uyarılar iletişim kutusunda Yeni Kural öğesini tıklatınız.
· Boş bir kuraldan başla altında, Ulaştığında iletileri denetle öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatınız.

· Hangi koşulları denetlemek istiyorsunuz? altında, yalnızca bana gönderilen onay kutusunu ve istediğiniz diğer ölçütleri seçiniz ve İleri düğmesini tıklatınız.

· Bu kuralın aldığınız her iletiye uygulanacağını bildiren bir iletişim kutusu gördüğünüzde, Evet düğmesini tıklatınız.
· İletiyle ne yapmak istiyorsunuz? altında, belirli bir şablon kullanarak yanıtla onay kutusunu seçiniz.

· 2. Adım: Kural açıklamasını düzenleyin (altı çizili bir değeri tıklatınız) altında, belirli bir şablon öğesini tıklatınız.
· Bir Yanıt Şablonu Seçin iletişim kutusunda, Konum kutusunda, Dosya Sistemindeki Kullanıcı Şablonları öğesini tıklatınız.
· Önceki bölümde oluşturduğunuz şablonu seçin ve Aç seçeneğini tıklatınız.
· İleri'yi tıklatınız.
· İsterseniz, otomatik yanıt kuralıyla ilgili özel durumların onay kutularını seçin.
· İleri'yi tıklatınız.

· Adım: Bu kural için bir ad belirtin altında, otomatik yanıt kuralı için bir ad yazın ve Son düğmesini tıklatınız.

· Kuralınız aktif durumdadır. İstediğiniz an Kurallar ve Uyarılar menüsünden bunu pasif duruma getirebilirsiniz.

· Kural Sihirbazı'nın bir kuralı otomatik olarak göndermesi için, Outlook'un çalışıyor olması ve belirli aralıklarla gelen iletileri denetleyecek şekilde yapılandırılmış olması gerekir.