F Klavye (Türkçe Klavye)

Şimdi hemen kalvyenise bir göz etiniz F Klavye mi? Yoksa Q Klavye mi? Büyük bir ihtimalle Q klavye diyeceksiniz. Doğrudur genellikle bu klavye kullanılıyor. Alışkanlık işte...

F Klavye aslinda Türkçe Dilbilgisi açısından en ideali ve en hızlı yazıyazmaya müsait olanı; Harflerin yerleşimi bu amaca yönelik hazırlanmıştır.

İstatistiklerde bunu göstermektedir:
Türkçedeki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işlerlikleri göz önünde bulundurularak üretilen F klavye, bu özellikleri bakımından Türkçeye çok uygundur. Yaklaşık 30.000 Türkçe sözün ölçü alındığı bir değerlendirmede a harfi 26.323, e harfi 16.308, k harfi 13.542, i harfi 13.384, m harfi 11.263, l harfi 10.496, t harfi 9-669, r harfi 8.698 kez geçmektedir. Bu oran göz önünde bulundurularak söz konusu harfler, F klavyede en uygun yerlere yerleştirilmiştir. Q klavyede ise en çok kullanılan harfler klavyenin en ücra köşelerine dağıtılmış durumdadır. Buna karşılık, Türkçede 30.000 sözde sadece 125 defa geçen ve en az kullanılan harf olan j harfi, Q klavyede en uygun yere konulmuştur. F klavyede bu harfin yerinde Türkçede en fazla kullanılan ünsüz olan k harfi bulunmaktadır.

Bu istatistik bilgilerin daha anlaşılır olması icin asagidaki iki klavye arasindaki farkları inceleyiniz.

Q Klavye'de Türkçe Karakterlerin dizilişi:


F Klavye'de Türkçe Karakterlerin dizilişi: