Access klavye kısayolları

YAPILACAK IŞLEM TUŞ
Yeni bir veritabanı açma
CTRL+N
Var olan bir veritabanını açma CTRL+O
Access 2010 uygulamasından çıkma ALT+F4
Geçerli veya seçili nesneyi yazdırma CTRL+P
Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu açma P veya CTRL+P
Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma S
Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme C veya ESC
Veritabanı nesnesini kaydetme CTRL+S veya ÜST KRKT+F12
Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma F12
Açılan kutuyu açma F4 veya ALT+AŞAĞI OK
Arama alanı liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme F9
Bir satır aşağı gitme AŞAĞI OK
Bir sayfa aşağı gitme PAGE DOWN
Bir satır yukarı gitme YUKARI OK
Bir sayfa yukarı gitme PAGE UP
Açılan kutudan veya liste kutusundan çıkma SEKME
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+F
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+H
İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin bir sonraki oluşumunu bulma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) ÜST KRKT+F4
Veri sayfasında Düzenleme modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinme moduarasında geçiş yapma. Form veya raporda çalışırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. F2
Özellik sayfasına geçiş yapma (veritabanlarında ve Access projelerindeki form ve raporlarda Tasarım görünümü) F4
Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma F5
Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma F6
Alan kılavuzu, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, Klavye Erişim sistemindeki erişim tuşları, Yakınlaştırma denetimleri ve güvenlik çubuğu (tabloların Tasarım görünümü) arasında geçiş döngüsü F6
Oluşturucu Seç iletişim kutusunu açma (form ve raporların Tasarım görünümü penceresi) F7
Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma F7
Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geri dönme ÜST KRKT+F7 veya ALT+F11